αναζήτηση

«Οι Δικαστές δεν είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι»

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Συντάγματος η απεργία και συνακολούθως η αποχή ως περιορισμένης χρονικής διάρκειας απεργία αποτελούν δικαίωμα των εργαζομένων ...

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Συντάγματος η απεργία και συνακολούθως η αποχή ως περιορισμένης χρονικής διάρκειας απεργία αποτελούν δικαίωμα των εργαζομένων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το οποίο ασκείται από τις νομίμως συνεστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις μέσα στα όρια και υπό τους περιορισμούς του νόμου, που επ’ ουδενί λόγω μπορεί να φτάνουν μέχρι την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση αυτού. Μάλιστα απαγορεύεται ρητώς η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς. Και αυτό επειδή οι δικαστές δεν είναι απλοί εργαζόμενοι ή δημόσιοι υπάλληλοι αλλά άμεσα όργανα του κράτους, όπως λόγου χάρη οι βουλευτές και οι υπουργοί , τα οποία δεν νοείται να απέχουν των καθηκόντων τους και να μην ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αφού έτσι θα καταλυόταν το κράτος.

Αναδημοσιεύσεις:

Συνεντεύξεις

Δείτε την τελευταία συνέντευξη του Γιάννη Μαντζουράνη στο