αναζήτηση

Δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισης της Ελένης Τουλουπάκη για την αίτηση εξαίρεσης κατά της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου

Η αίτηση εξαίρεσης της κυρίας Τουλουπάκη κατά της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Θεοδόση, είναι το έσχατο μέσο άμυνας κατά των αυθαιρεσιών και παρανομιών της διενεργούσης πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση, η οποία:

«Η αίτηση εξαίρεσης κατά της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Θεοδόση είναι το «έσχατο μέσο άμυνας κατά των αυθαιρεσιών και παρανομιών»

Αίτηση εξαίρεσης κατά της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αριστέας Θεοδόση κατέθεσε η Ελένη Τουλουπάκη, καταγγέλλοντάς την για παράνομες πράξεις και παραλείψεις. Οι συνήγοροι υπεράσπισης της Ελένης Τουλουπάκη αναφέρουν τους τέσσερις λόγους που τους οδήγησαν στο αίτημα εξαίρεσης και τονίζουν ότι οι «παράνομες πράξεις και παραλείψεις της κ. Θεοδόση δημιουργούν όχι βάσιμες υπόνοιες αλλά ακράδαντη πεποίθηση για τη μεροληψία της, την προκατάληψή της και την παντελή έλλειψη των – απαιτούμενων για μια δίκαιη κρίση – ιδιοτήτων στο πρόσωπο της καθ’ ής η αίτηση εξαίρεσης αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου».

Δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισης της Ελένης Τουλουπάκη: Γιάννης Κ. Μαντζουράνης, Βασίλης Χειρδάρης, Βαγγέλης Γεωργακόπουλος

Αθήνα, 2-9-2022

Η αίτηση εξαίρεσης της κυρίας Τουλουπάκη κατά της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Θεοδόση, είναι το έσχατο μέσο άμυνας κατά των αυθαιρεσιών και παρανομιών της διενεργούσης πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση, η οποία:

α) λησμονεί και παραλείπει να συμπεριλάβει στη δικογραφία το ομόφωνα απαλλακτικό 25/25-6-2022 Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, ενώ ταυτοχρόνως απαιτεί εξηγήσεις για τα ίδια γεγονότα για τα οποία έκρινε αμετάκλητα το ως άνω Δικαστικό Συμβούλιο.

β) αρνείται να συμπεριλάβει στη δικογραφία αρχειοθετήσεις άλλων πειθαρχικών υποθέσεων με αθωωτικό περιεχόμενο για την κ. Τουλουπάκη, όπως λ.χ. του τέως Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Γρηγόρη Πεπόνη. Σημειωτέον ότι την 2-8-2022 απορρίπτει σχετικό αίτημα της κ. Τουλουπάκη για να συμπεριλάβει στη πειθαρχική δικογραφία αποδεικτικά της αβασιμότητας των πειθαρχικών αιτιάσεων στοιχεία, μολονότι γνωρίζει την ύπαρξη αυτών σε άλλες συναφείς πειθαρχικές και ποινικές δικογραφίες.

γ) χορηγεί προθεσμία 13 ημερών για μελέτη 7.747 σελίδων, που της χορηγήθηκαν την 25-8-2022, και σύνταξη γραπτών εξηγήσεων μέχρι την 2-9-2022, μάλιστα λίγες ημέρες πριν την έναρξη της εκδίκασης ποινικής κατηγορίας σε βάρος της στο Ειδικό Δικαστήριο, δηλαδή την 19-9-2022, για την απόκρουση της οποίας πρέπει να έχει επαρκή χρόνο να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

δ) καλεί την κ. Τουλουπάκη σε γραπτές εξηγήσεις παραμονές της εκδίκασης συναφούς ποινικής υπόθεσης, ενώ έχει χρεωθεί τη σχετική πειθαρχική υπόθεση από την 10-3-2021 και στο μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα παρεγράφησαν – προφανώς από παραδρομή – πειθαρχικά παραπτώματα άλλων προσώπων με παρόμοιες κατηγορίες για τον χειρισμό της γνωστής υπόθεσης Novartis. Η μόνη και απόλυτα προφανής εξήγηση αυτής της βιασύνης είναι η πρόθεση της καθ’ ης η Αίτηση Εξαίρεσης να καταστήσει την κ. Τουλουπάκη πειθαρχικά διωκόμενη πριν την 19-9-2022, που αρχίζει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο, για δημιουργία δυσμενών σε βάρος της εντυπώσεων.

Οι παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες παράνομες πράξεις και παραλείψεις της κ. Θεοδόση δημιουργούν όχι βάσιμες υπόνοιες αλλά ακράδαντη πεποίθηση για τη μεροληψία της, την προκατάληψή της και την παντελή έλλειψη των – απαιτούμενων για μια δίκαιη κρίση – ιδιοτήτων στο πρόσωπο της καθ’ ής η αίτηση εξαίρεσης Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου.


Η αίτηση εξαίρεσης της κυρίας Τουλουπάκη κατά της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Θεοδόση:


Συνεντεύξεις

Δείτε την τελευταία συνέντευξη του Γιάννη Μαντζουράνη στο