αναζήτηση

Αιφνιδιάζει πάλι ο Γκορμπατσώφ

Σε ανύποπτο χρόνο και ενώ η διεθνής ένταση οξύνεται, ο Μ. Γκορμπατσώφ για πολλοστή φορά από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Κ.Κ.Σ.Ε., αιφνιδιάζει τους πάντες με μια νέα εντυπωσιακή κίνηση στη παγκόσμια σκακιέρα.

Οι πρόσφατες προτάσεις του Γ. Γραμματέα του Κ.Κ.Σ.Ε. για ταυτό­χρονη κατάργηση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και του NATO, για μείωση των ευρωπυραύλων από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια και για γκρέμισμα των τεχνητών φραγμών ανάμεσα στην Κομεκόν και την ΕΟΚ εντάσσονται στη πολιτική “επίθεση ειρήνης και φιλίας” που με συνέπεια ακολουθεί η νέα ηγεσία του Κ.Κ.Σ.Ε., αποτελούν συνέχεια των πρωτοβουλιών της Ε.Σ.Σ.Δ.    όπως η Δήλωση Γκορμπατσώφ στις 15/1/1986, το μονομερές μορατόριουμ για πυρηνικές δοκιμές κ.λ.π.,    υπογραμμίζουν την εμμονή της Ε.Σ.Σ.Δ. στην έναρξη ενός εποικοδομητικού και ουσιαστικού διαλόγου για αποκλιμάκωση των εξοπλισμών, αφοπλισμό, ειρήνη και ύφεση και χαρακτηρίζουν το νέο τρόπο σκέψης και δράσης της σημερινής ηγετικής ομάδας  του Κ.Κ.Σ.Ε., η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα του σύγχρο­νου κόσμου με ένα νέο είδος τολμηρού πολιτικού στοχασμού.

Και γι αυτό είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να αντιπαρέλθει ή και αγνοήσει οποιοσδήποτε και    ειδικότερα οι Η.Π.Α. και το NATO παρόμοιες πρωτοβουλίες και προτάσεις που ανοίγουν το δρόμο σε ένα διάλογο με συγκεκριμένο πλαίσιο και ζωτικό περιεχόμενο για την λύτρωση της ανθρωπότητας από το άγχος του πυρηνικού ολοκαυτώματος και τον εφιάλτη της ολοκληρωτικής μαζικής καταστροφής.

Τα μηνύματα   της θετικής απήχησης των πρόσφατων σοβιετικών πρωτοβουλιών σε όλους   τους λαούς της γης και σε πολλές κυβερνήσεις κρατών με διαφορετικούς προσανατολισμούς και καθεστώτα είναι μια ατράνταχτη απόδειξη τόσο της ανησυχίας των λαών για την συνέχεια της πολιτικής της σύγκρουσης των υπερδυνάμεων όσο και της σημασίας κάθε κίνησης για την εδραίωση της ειρήνης και της ύφεσης.

Το    ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις που επιτείνουν την ένταση και ενισχύουν το ψυχροπολιτικό κλίμα στο διεθνή χώρο και ειδικότερα σε περιοχές, οι οποίες αποτελούν εστίες σύγκρουσης συμφερόντων και μόνιμες απειλές για την ειρήνη, όπως η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος.  Ακολουθεί με συνέπεια μια πολιτική που “στηρίζεται στις αρχές της ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών, της ενίσχυσης της διεθνούς ειρήνης και της ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με­ταξύ όλων των κρατών.  Γι’  αυτό  και θεωρεί ότι συμμαχίες και συνασπισμοίπου μπορεί να στραφούν ενάντια στην ειρήνη και την αυτοδιάθεση των Λαών ή να οδηγήσουν σε παγκόσμια πόλωση, βρίσκονται σε αντίθεση με τη φιλοσο­φία του”.  Άλλωστε από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του στη πολιτική κονίστρα της Ελλάδας όραμα και “Βασικός στρατηγικός προσανατολισμός του ΠΑΣΟΚ είναι η διάλυση και των δύο ψυχροπολεμικών μπλοκ: του NATO και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Κι αυτή η σταθερή στρατηγική επιλογή έχει κατα­γραφεί σε επίσημα τόσο κομματικά όσο και κυβερνητικά κείμενα όπως το Συμβόλαιο με το Λαό του 1981, το Πρόγραμμα της Β’ Τετραετίας της Αλλαγής, οι Προγραμματικές Δηλώσεις των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και το 1981 και το 1985, ενώ επανειλημμένα έχε ι διατυπωθεί με σαφήνεια σε δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου.

Κάτω από αυτό το πρίσμα και στο μέτρο που ο αφοπλισμός, η ειρήνη και η ύφεση αποτελούν όρο εκ των ών ουκ άνευ  (conditio sine qua non) για την επιβίωση της ανθρωπότητας, το ΠΑΣΟΚ χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία προς αυτή τη κατεύθυνση. Επιπλέον στο βαθμό που οι  λαοί και τα κράτη της Γης δεν μπορούν να παρακολουθούν από την κλειδαρότρυπα το διάλογο και τη σύγκρουση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει ενεργά ή και πρωτοστατεί   σε κινήσεις όπως “η διακήρυξη και οι άλλες πρωτοβουλίες των έξι ηγετών”  που ήδη συνιστούν διεθνή πολιτικά γεγονότα και αποδεικνύουν ότι στον αγωνιστικό στίβο για αφοπλισμό, ειρήνη και ύφεση υπάρχει χώρος και    δυνατότητα παρέμβασης για όλα τα κράτη και όλους τους λαούς.

Αναδημοσιεύσεις:

Αρθρογραφία/Δημοσιεύσεις

Η αρθρογραφία και οι δημοσιεύσεις του Γιάννη Μαντζουράνη ανά κατηγορία ενδιαφέροντος.